उक ने टूको रे ओ माय कवरिया राजस्थानी भजन

उक ने टूको रे ओ माय कवरिया,
उक ने टूको रे ओ माय,
टूक रे टूके रे दिवलीया,
क्यु बले रे ए जी हा,
केतो हरतारो वालो हाथ कवरिया,
केतो हरतारो वालो हाथ,
मिन्दर गोरख जी वाला,
बेसना रे ए जी हा।।अरे हरा होमीयो रे,

काला ओ केश कवरिया,
हरा होमीयो रे काला रे केश,
नैनकीया बाबा रे सोना री,
बाबली रे ए जी हा,
अरे नेनकीया बाबा रे सोना री,
बाबली रे ए जी हा।।अरे हरा होमीयो रे भगवा,

ओ वेश कवरिया,
हरा होमीयो रे भगवा रे वेश,
नेनकीया बाबा रे,
पीताम्बर पेरनो रे ए जी हा,
अरे नेनकीया बाबा रे,
पीताम्बर पेरनो रे ए जी हा।।अरे नही है तूतो होमीयो रो,

ढिल कवरिया,
नही है तूतो होमीयो रो ढिल,
अरे किनरे होमन रे खोले,
लौटीयो रे ए जी हा,
अरे किनरे होमन रे,
खोले लौटीयो रे ए जी हा।।पिण्डीयो रे अवरा रे,

बाल कवरिया,
पिण्डीयो रे अवरा रे बाल,
छाती मे ऊंगा रे,
अवरा रूंगता रे ए जी हा,
छाती मे ऊंगे रे अवरा,
रूंगता रे ए जी हा।।सूरा ने पूरा री ओ बात बालमा,

सूरा ने पूरा री रे बात,
वैरो रा धणीयो ने,
लागे सोवनी रे ए जी हा,
अरे देव ने दातारो री कोर माथे,
देव ने दातारो री कोर,
उतरा रे जायो री वेला वे गई रे ए जी हा।।उक ने टूको रे ओ माय कवरिया,

उक ने टूको रे ओ माय,
टूक रे टूके रे दिवलीया,
क्यु बले रे ए जी हा,
केतो हरतारो वालो हाथ कवरिया,
केतो हरतारो वालो हाथ,
मिन्दर गोरख जी वाला,
बेसना रे ए जी हा।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें