ए पधारो मारा पूरबजी आज का भजनो मे वेगा आविजो

ए पधारो मारा पूरबजी आज का भजनो मे वेगा आविजो
राजस्थानी भजन

ए पधारो मारा पूरबजी,
आज का भजनो मे,
वेगा आविजो,
आवो मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो,
अरे जियो मारा पूरबजी,
राखोनी छत्तर वाली,
छाव मारा पूरबजी,
आज रा भजनो मे,
वेगा आविजो।।अरे जियो मारा पूरबजी,

घिरत मिठाई चाढू चुरमा,
अरे जियो मारा पूरबजी,
चाढू थोरे लापसी रो,
भोग
अरे चाढू थोरे लापसी भोग,
मारा पूरबजी.
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।ए जियो मारा पूरबजी,

कुटम परिवार शरने आविया,
अरे जियो मारा पूरबजी,
आया शरनो रे मारा पूरबजी,
आया शरनो मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।अरे जियो मारा पूरबजी,

ढोल नगाडा बाजे नोपता,
अरे जियो मारा पूरबजी,
बाजे झालर रो झनकार,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।अरे जियो मारा पूरबजी,

दुखीया सुखीया तो आवे,
देवरे जियो मारा पूरबजी,
दुखीया सुखीया तो आवे,
देवरे मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।अरे जियो मारा पूरबजी,

सोलंकी परिवार करे विनती,
जियो मारा पूरबजी,
सोलंकी परिवार करे विनती,
अरे जियो मारा पूरबजी,
आया थोरा शरना,
माय मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।अरे जियो मारा पूरबजी,

भगत मंडल करे विनती,
अरे जियो मारा पूरबजी,
भगत मंडल री सुनजो विनती,
जियो मारा पूरबजी,
राखोनी भगता ऊपर,
मेहर मारा पूरबजी,
राखोनी भगता ऊपर,
मेहर मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो।।ए पधारो मारा पूरबजी,

आज का भजनो मे,
वेगा आविजो,
आवो मारा पूरबजी,
आज री जागन मे,
वेगा आविजो,
अरे जियो मारा पूरबजी,
राखोनी छत्तर वाली,
छाव मारा पूरबजी,
आज रा भजनो मे,
वेगा आविजो।।

गायक – संत कन्हैयालाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे