ओ बीरू रे चोटिला हद सोवनो म्हारा ओम बन्नासा रो धाम

0
ओ बीरू रे चोटिला हद सोवनो, दोहा - चोटिला हद सोवनो, ओम बन्नासा रो धाम, दूर दूर रा यात्री, बन्नासा परचा रो नही पार। ओ बीरू रे चोटिला हद...

बन्नासा जन्मीया चोटिला रे माय ओम बन्ना भजन

0
बन्नासा जन्मीया चोटिला रे माय, दोहा - ओम बन्नासा री महिमा गावु, सुनजो ध्यान लगाय, चोटिला मे अवतरीया, राठौडा घर माय। शूरमा जन्मीया जन्मीया, चोटिला रे माय, भोमिया जन्मीया जन्मीया, चोटिला रे...

म्हारा ओम बन्ना ओ चोटिला रा राजा ओ लिरिक्स

0
म्हारा ओम बन्ना ओ, चोटिला रा राजा ओ, म्हारा ओम बन्ना ओं, राठौडी राजा ओ, मै तो आयो थारे द्वार, बन्नासा दर्शन देवो ओ, मै तो आयो थारे द्वार, बन्नासा दर्...

जागी जागी ज्योत चोटिला माई जागी ओ

0
जागी जागी ज्योत, चोटिला माई जागी ओ, म्हारा ओम बन्ना रे देवरे, अरे चावो चावो चार खुटा मे, चोटिला जग माई ओ, दर्शन ने आवे दुनिया देवरे, दर्शन ने आवे...

बन्ना सा थे तो कहिजो कुल रा मोटा देव ओम बन्ना...

0
बन्ना सा थे तो कहिजो, कुल रा मोटा देव, शरणे आया री लजीया, राखजो रे जियो।। अरे भोमिया जन्मीया जन्मीया, पातावत कुुल माय, भोमिया जन्मीया जन्मीया, पातावत कुुल माय, माता स्वरूप कंवर...

आसरो माताजी म्हाने थारो थे कष्ट निवारो भजन लिरिक्स

0
आसरो माताजी म्हाने थारो, थे कष्ट निवारो, के आवो म्हारे आंगने पधारो, थारी मै करा हां जय जयकार, थारी मै करा मनवार।। तर्ज - आसरो बालाजी म्हाने थारो। ऊंचो थारो...

ॐ जय श्री ओम बन्ना आरती लिरिक्स

0
ॐ जय श्री ओम बन्ना, ॐ जय श्री ओंम बन्ना, आरती री वेला पधारो, आरती री वेला पधारो, भक्त उडिके बाटा, ॐ जय श्री ओंम बन्ना।। पातावत राठौडी कुल में, आप...

अरजी म्हारी साम्भलो माजीसा अवतारी ओ

0
अरजी म्हारी साम्भलो, माजीसा अवतारी ओ, सायल म्हारी साम्भलो, मायड़ मोत्या वाली ओ, जसोल गढ़ में आप बिराजो, महिमा जग में भारी ओ, जसोल गढ़ में आप बिराजो, महिमा जग में...

शांतिनाथ जी सतगुरु थाने विनती बारम्बार भजन लिरिक्स

0
शांतिनाथ जी सतगुरु थाने, विनती बारम्बार, हाथ सिर धर दीजो, पार भव कर दीजो, शाँतिनाथ जी सतगुरु थाने, विनती बारम्बार, हाथ सिर धर दीजो, पार भव कर दीजो।। तर्ज - राम मेरे...

आयोडा अवसर मत न चूक जो रे दर्शन सतगुरु जी रा...

0
आयोडा अवसर मत न चूक जो रे, दर्शन सतगुरु जी रा करलो रे हा, ए दर्शन सतगुरु जी रा करलो रे हा, सतरी संगत भाया बैठ जो...

फ़िल्मी तर्ज भजन

कृष्ण भजन लिरिक्स

error: कृपया प्ले स्टोर से \"भजन डायरी\" एप्प डाउनलोड करे।