आयो बाबो नरसी रे भात कुन भरसी रे भजन लिरिक्स

आयो बाबो नरसी रे भात कुन भरसी रे भजन लिरिक्स

आयो बाबो नरसी रे,
भात कुन भरसी रे,
भात कुन भरसी रे,
मायरो कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।टूटी फूटी गाडी लायो,

ढोलक मंजीरा संग लायो,
तंदुरा बजाये आयो रे,
के भात कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।मोटा मोटा तिलक वालो,

मोटी मोटी दाढ़ी वालो,
छोरा छोरी डरसी रे,
के भात कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।तिलक छापा करने आयो,

मोटा मोटा तुम्बा लायो,
नेनी लाजा मरसी रे,
के भात कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।जठै मासर खावे घनेरा,

जठे नरसी डेरा दीना,
सिया मरतो मरशी रे,
के भात कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।राधा रुक्मण साथे लायो,

नैनू बाई रो मायरो भरियो,
रुपिया तो रोकड़ भरसी रे
के भात कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।आयो बाबो नरसी रे,

भात कुन भरसी रे,
भात कुन भरसी रे,
मायरो कुन भरसी रे,
आयो बाबो नर्सी रे,
भात कुन भरसी रे।।

Singer – Heeralal Deora,
Sent By – Shravan Singh Rajpurohit


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे