ऊंचा नीचा पहाड़ भेरू सोनाला रा दिखे भेरू लटीयाला

ऊंचा नीचा पहाड़ भेरू,
सोनाला रा दिखे,
अरे काले गोरे ए खेतलाजी,
मारो मनडो मोयो रे,
भेरू लटीयाला,
काले गोरे ए खेतलाजी,
मारो मनडो मोयो रे,
भेरू लटीयाला,
अरे सोगाला सोनाला वालो रे,
भेरू लटीयाला।।ए चौकपरा मालनीया,

भेरूजी रे सेवरा लावे रे,
ए चौकपरा री मालनीया,
भेरूजी रे हेवरा लावे रे,
भानराव री घाचनीया,
कोई तेल चढावे रे,
भेरू लटीयाला,
अरे भानराव री घाचनीया,
जटे तेल चढावे रे,
भेरू लटीयाला,
अरे सोगाला सोनाला वालो रे,
भेरू लटीयाला।।ए सुथारो री बेटी भेरू थोरे,

आपरे बाजोट बनावे रे,
अरे सुथारो री बेटी भेरू थोरे,
बाजोट बनावे रे,
ए लवारो री बेटी भेरू थोरे,
होकला लावे रे,
भेरू लटीयाला,
ए लवारो री बेटी भेरू थोरे,
होकला लावे रे भेरू लटीयाला।।ए गूजर वाली बेटी भेरू थोने,

दूध चढावे रे,
अरे गूजर वाली बेटी भेरू थोने,
दूध चढावे रे,
अरे कलालो री बेटी भेरू,
मनरा प्याला पावे रे,
भेरू लटीयाला,
अरे सोगाला सोनाला वालो रे,
भेरू लटीयाला।।भेरू ने भवानी मिलने,

गुण तो नितरा गावे रे,
अरे भेरू ने भवानी मिलने,
गुण तो नितरा गावे रे,
अरे गणेश जी चरनो रा सेवक,
महिमा गावे रे,
भेरू लटीयाला,
अरे गणेश जी चरनो रा सेवक,
महिमा गावे रे,
भेरू लटीयाला,
अरे खेतलो सोनाला वालो रे,
भेरू लटीयाला।।ऊंचा नीचा पहाड़ भेरू,

सोनाला रा दिखे,
अरे काले गोरे ए खेतलाजी,
मारो मनडो मोयो रे,
भेरू लटीयाला,
काले गोरे ए खेतलाजी,
मारो मनडो मोयो रे,
भेरू लटीयाला,
अरे सोगाला सोनाला वालो रे,
भेरू लटीयाला।।

गायक – संत कन्हैयालाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें