अजमलजी रे आंगन माई सखीया मंगला गावे विवाह गीत

अजमलजी रे आंगन माई,
सखीया मंगला गावे।

खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ ओ,
बाबा गुजरात ओ,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया।।अजमलजी रे आंगन माई,

सखीया मंगला गावे,
पीठी हल्दी तेल चढावे,
बाजोट बैठावे,
रामदेवजी ने ओ,
रामदेव ने बिन्द बनावे जी,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
रामदेव सु आकर माता,
मैणादे बतलाई,
लाछा तो आयी म्हारी,
सुगना क्यु नही आयी,
सुगना ने लेवन सारू जावो जी,
ओ बेटा सुगना ने लेवन सारू जावो जी,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ ओ,
बाबा गुजरात ओ,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया।।रतना ने लेवन ने भेज्यो,

उनने कैद कराई,
पुंगल गढ मे आंसूडा,
ढलकावे सुगना बाई,
बीरोसा री ओलुडी ओ,
बीरोसा री ओलुडी घणी आवे जी,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
लीले री असवारी बाबो,
पुंगल गढ मे आया,
सुगना बाई ने सागे लेने,
नगर रूनीचे आया,
माता मैणादे मन हर्षाया,
ओ भाया माता मैणादे मन हर्षाया,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ ओ,
बाबा गुजरात ओ,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया।।रामदेव परणीजन चाल्या,

अमरकोट के माई,
मरीयोडी मिनकी ने साली,
लायी थाली माई,
मिनकी ने जीवत ओ,
मिनकी ने जीवती कराई जी,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
रामदेव परचो दिखलायो,
बैठा फेरा माई,
पाव दिया नेतल रानी ने,
पगल्या सु चलाई,
सगला अचरज लायो जी,
ओ बाबा सगला अचरज लायो जी,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ ओ,
बाबा गुजरात ओ,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया।।अमरकोट सु जाण पाछी,

रूनीचा मे आयी,
बीरे ने बधावन थाल सजाकर,
सुगना बाई आयी,
बेनड रे नैना माई ओ,
बेनड रे नैना माई नीर ढले,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
बोल्या बाबा रामदेव जी,
बेनड बात बतावे,
शुभ वेला मे सुगना कैया,
आंसूडा ढलकावे,
साची साची बात बताओ जी,
ओ म्हाने साची साची बात बताओ जी,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया,
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ ओ,
बाबा गुजरात ओ,
अजमालजी रा कंवरा,
खम्मा खम्मा ओ म्हारा,
रूनीचे रा धणीया।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें