नाडोल वाली आशापुरा ने जाऊँ वारी वारी ओ

नाडोल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ,
आशापुरा रा मिन्दरिया में,
आशापुरा रा मिन्दरिया मे,
ध्वजा फरूके भारी ओ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।नाडोल वाली नगरी मायने,

मन्दिर बनीयो भारी ओ,
नाडोल वाली नगरी मायने,
मन्दिर बनीयो भारी ओ,
नितरा आवे थारे जातरी,
नितरा आवे थारे जातरी,
भीड़ पडे भगता री ओ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।अरे घिरत मिठाई चाढे चूरमा,

भीड़ पडे भगता री ओ,
घिरत मिठाई चाढे चूरमा,
भीड़ पडे भगता री ओ,
आशापुरा रे मिन्दर माई,
आशापुरा रे मिन्दर माई,
निवन करे नर नारी ओ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।अरे सांझ सवेरे होवे आरती,

ढोला रे ढमकारे माँ,
सांझ सवेरे होवे आरती,
ढोला रे ढमकारे,
भगता री यु भीड़ पडे,
भगता री यु भीड़ पडे,
थाने वन्दन बारम्बार माँ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।अरे मैया जी री महिमा गावे,

आवेे दुनिया सारी माँ,
आशापुरा री महिमा गावे,
आवे दुनिया सारी माँ,
भगता री माँ वेले पधारो,
भगता री माँ वेले पधारो,
अबके बारी म्हारी ओ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।नाडोल वाली आशापुरा ने,

जाऊँ वारी वारी ओ,
आशापुरा रा मिन्दरिया में,
आशापुरा रा मिन्दरिया मे,
ध्वजा फरूके भारी ओ,
नाडोंल वाली आशापुरा ने,
जाऊँ वारी वारी ओ।।

गायक – महेंद्र सिंह जी राठौर।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818