माताजी रे आगे भेरू डमरू बजावे भजन लिरिक्स

माताजी रे आगे भेरू,
डमरू बजावे माँ,
डमरू बजावे माँ,
डमरू बजावे हो ओ,
हाँ रे भेरू रमता पधारे ओ माँ,
ओ भेरू वेगा पधारो,
भेरू वेगा पधारो,
मिन्दरिया मे दर्शन दो आय,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।जोगणिया रे आगे भोला,

शक्ति सजावे भोला,
शंकर सजावे भोला,
शंकर रमावे हो ओ,
साथे माल रा भेरूजी बिराजे ओ राज,
ओ वेगा दर्शन देवो,
वेगा दर्शन देवो,
चौसठ जोगनीया मावडी ओ माँ,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।रलीयालो धाम प्यारो,

आनंद समावे माँ,
सब रे मन भावे माँ,
आनंद समावे माँ हो,
ओ नवराता में राता जगावे हो राज,
ओ म्हारी दौडी आवे,
मैया दौडी आवे,
दर्शन देवे भगता ने आय,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।ढोल ने नगाडा मिन्दर में,

झालर बजावे माता,
टंकोरा बजावे माता,
आरती उतारें ए माँ हो,
ओ दर्शन देवे जो माँ भगता ने आय,
ओ माडी रमता पधारो,
माडी रमता पधारो,
दर्शन देवा आवो ओ माँ,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।नौ रे राता मे ज्यारा,

नोरता जगावे माता,
नोरता जगावे ज्यारी,
पाट पुरावे ए माँ हो,
ओ नम् री मैया बाट उटावे ओ माँ,
मैया भोपा खेले,
मैया भोपा खेले,
भोपा खेलावे मावडी ओ माँ,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।नानु पंडित तो मैया,

भजन सुनावे मैया,
लीला सुनावे मैया,
महिमा बतावे हे माँ हो,
ओ भक्त मैया चरना मे आवे,
ओ माँ माँ चौसठ जोगनीया,
भक्तों री वेला रहिजो ओ माँ,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।माताजी रे आगे भेरू,

डमरू बजावे माँ,
डमरू बजावे माँ,
डमरू बजावे हो ओ,
हाँ रे भेरू रमता पधारे ओ माँ,
ओ भेरू वेगा पधारो,
भेरू वेगा पधारो,
मिन्दरिया मे दर्शन दो आय,
जय हो थारी माता,
जो कोई शरने आता,
मन हर्षाता,
हर्षाता चौसठ जोगनीया माता।।

गायक – महेंद्र सिंह जी राठौर।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें