मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो

मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो

मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी ओ सोना री ए सरीयोती,

ए सूरा राठौडा सोना री ए सरीयोती,
सरीयोती ताला मोडीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी ओ थोरे नी रे दरबारा,

अरे सूरा राठौडा थोरे नी रे दरबारा,
अरे बूट मलवीयो भोटीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी ओ दासी ने ए रूपाली,

सूरा राठौडा दासी ने ए रूपाली,
हवले तो नोके लेहरीयो रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी ओ थोरे रे वेलातो,

सूरा राठौडा थोरे रे वेलातो,
गज सोवनीया बाजीया रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी ओ अर्जुन रे ए देवासी,

सूरा राठौडा अर्जुन रे ओ देवासी,
गावे थोरी बोटुडी रे जियो,
मोंमाजी पुरी ने ए पूनम रा,
सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।



मोमाजी पुरी ने ए पूनम रा,

सुरा राठौडा पुरी ने ए पूनम रा,
नगर उज्जैनी जनमीया रे जियो।।

गायक – अर्जुन देवासी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे