भले पुरबजी तेरस री ए रातडली जागण मे वेगा आवजो

भले पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो,
अरे भले पूरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।भले पूरबजी ढोलो रे ए ढमकारे,

घोड़े चढेने आवजो ओ जियो,
भले पूरबजी ढोलो रे ए ढमकारे,
घोड़े चढेने आवजो ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी पुरबजी धूप ने धूपेडा ओ,

भले पुरबजी धूप ने धूपेडा,
वारी पुरबजी धूप ने धूपेडा ओ,
भले पुरबजी धूप ने धूपेडा,
नित नित करो आरती ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी ओ पुरबजी बिठुडा री नगरी में,

अरे मोटो थोरो देवरो ओ जियो,
अरे भले पुरबजी बिठुडा री नगरी में,
बनीयो थोरो देवरो ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी पुरबजी थोरा ने ए सेवकीया,

अरे भले पुरबजी थोरा ने ए सेवकीया,
नित नित करे आरती ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी ओ पुरबजी लीलोडा रे नारेल,

अरे भले पुरबजी लीलोडा रे नारेल,
चाढु थोरे ज्योत मे ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी ओ पुरबजी बहन ने बेटीयो री,

अरे भले पुरबजी बहन ने बेटीयो री,
लजीया राखन आवजो ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।वारी ओ पुरबजी नेमा रे रामजी,

अरे भले पुरबजी नेमा रे रामजी,
अरजी थेतो साम्भलो ओ जियो,
अरे वारी ओ पुरबजी थोरा ने ए सेवकीया,
गोविन्द उतारे आरती ओ जियो,
अरे वारी पुरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।भले पुरबजी तेरस री ए रातडली,

जागण मे वेगा आवजो ओ जियो,
अरे भले पूरबजी तेरस री ए रातडली,
जागण मे वेगा आवजो ओ जियो।।

गायक – शंकर जी टाक।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा ? अपने विचार बताएं

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें