आना जी गणराज आना आना आंगन हमारे लिरिक्स

आना जी गणराज आना,
आना आंगन हमारे,
आना आंगन हमारे आना,
आना आंगन हमारे,
आना जीं गणराज आना,
आना आंगन हमारे।।आप भी आना गौरा माता को लाना,

जागेंगे भाग हमारे,
आना आंगन हमारे।।आप भी आना भोले बाबा को लाना,

मूसा बाहन बारे,
आना आंगन हमारे।।आप भी आना रिद्धि सिद्धि को लाना,

भक्तन के रख बारे,
आना आंगन हमारे।।आना जी गणराज आना,

आना आंगन हमारे,
आना आंगन हमारे आना,
आना आंगन हमारे,
आना जीं गणराज आना,
आना आंगन हमारे।।

गायक / प्रेषक – राजेन्द्र प्रसाद सोनी।