टाबरिया ने हिवड़ा सु लगाओ तो सरी श्याम भजन लिरिक्स

टाबरिया ने हिवड़ा सु लगाओ तो सरी श्याम भजन लिरिक्स
राजस्थानी भजन

खाटू वाले श्याम बाबा,
आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवड़ा सु,
लगाओ तो सरी।।धन कोनी दौलत कौनी,

मै तो गयो हार,
हारे का सहारा बाबा,
आओ म्हारे द्वार,
खाटू वाले श्याम बाबा,
आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवडा,
लगाओ तो सरी।।पृहलाद जेडी भक्ती कोनी,

ध्रुव जेडो ध्यान,
अवगुण म्हामे भरिया पडिया,
म्हाने पडी जान,
खाटू वाले श्याम बाबा,
आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवडा,
लगाओ तो सरी।।कर्मा जेडो खिचड कोनी,

मीरा जेडो प्यार,
बाबा थारी भक्ती बिना,
पडिया मै बेकार,
खाटू वाले श्याम बाबा,
आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवडा,
लगाओ तो सरी।।राम जेडो राजा कोनी,

हनुमान जेडो दास,
गजु थारां गुण गावे,
बाबा थारे पास,
खाटू वाले श्याम बाबा,
आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवडा,
लगाओ तो सरी।।खाटू वाले श्याम बाबा,

आओ तो खरी,
टाबरिया ने हिवड़ा सु,
लगाओ तो सरी।।

Upload By – shree gajanand ji Bhargav
8690022355


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे