ओ बाबा आयो शरनागत थारी राम भरोसो भारी

ओ बाबा आयो शरनागत थारी राम भरोसो भारी

ओ बाबा आयो शरनागत थारी,
राम भरोसो भारी,
पग पग पर लीला थारी,
मारे थे मोटा माँ बापजी,
प्रभुजी पग पग थे पार लगावो,
बालकीया मत बिसरावो,
कलयुग मे थेतो तारनहार जी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।भादरवा री दूज ने,

अजमल घर अवतार,
कुकुंम कुंकुम पगल्या मांड्या,
रामा राज कंवार,
कुंकुम पगल्या मांड्या,
रामा राज कंवार,
माता मैणादे भाग सरावे,
सखीया मिल मंगल गावे,
बाजन लागा है सोवन थाल जी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।चार गुट आपरा,

पर्चा रो नही पार,
कलयुग मे मोटा धणी,
रामा राज कंवार,
कलयुग मे मोटा धणी,
रामा राज कंवार,
दर्शन करवा ही दुख मिट जावे,
मनवांछित मोती पावे,
काटे बंधन पुर्ण बापजी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।ओ बाबा आयो शरनागत थारी,

राम भरोसो भारी,
पग पग पर लीला थारी,
मारे थे मोटा माँ बापजी,
प्रभुजी पग पग थे पार लगावो,
बालकीया मत बिसरावो,
कलयुग मे थेतो तारनहार जी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।पलक झपकता आप आवे,

दुखिया रा दातार,
ध्यान धरे ज्यारे साथ फिरे,
रामा राज कंवार,
बाबा सिमरया थाने दुनिया सारी,
पैदल आवे नर नारी,
ऊँचा धोरालिया थारो धाम जी,
ओ बाबा आयो शरनागत थारी,
राम भरोसो भारी,
पग पग पर लीला थारी,
मारे थे मोटा माँ बापजी,
प्रभुजी पग पग थे पार लगावो,
बालकीया मत बिसरावो,
कलयुग मे थेतो तारनहार जी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।ओ बाबा आयो शरनागत थारी,

राम भरोसो भारी,
पग पग पर लीला थारी,
मारे थे मोटा माँ बापजी,
प्रभुजी पग पग थे पार लगावो,
बालकीया मत बिसरावो,
कलयुग मे थेतो तारनहार जी,
ओ रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी ओ,
रामा पीरजी ओ,
हेलो मारो सुन लिजो जी।।

स्वर – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


https://youtu.be/PESBmVDCrRs?t=1527

Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे