माता आयो मैं जसोल नगरी माय दर्शन देवोनी म्हारी मावडी

माता आयो मैं जसोल नगरी माय दर्शन देवोनी म्हारी मावडी

माता आयो मैं जसोल नगरी माय,
दर्शन देवोनी म्हारी मावडी,
ओ बीरा लेवो भटियाणी माँ रो नाम,
दुखडा काटेला म्हारी मावडी,
बीरा लेवो भटियाणी माँ रो नाम,
दुखडा काटेला म्हारी मावडी।।ओ माता जोगीदा मे जन्म लियो आप,

परण पधार्या मालानी मायने,
ओ माता जोगीदा मे जन्म लियो आप,
परण पधार्या जसोल मायने,
ओ माता दुख थारे भगता रो निवार,
जागन दिरावु म्हारे आंगने,
ओ माता दुख थारे भगता रो निवार,
जागन दिरावु म्हारे आंगने।।ओ माता दिन तो तेरस रो मन भाय,

नर ने नारी रो मेलो लागीयो,
ओ माता दिन तो तेरस रो मन भाय,
नर ने नारी रो मेलो लागीयो,
ओ माता नाचु मै तो थारे दरबार,
रंग भगती रो म्हारे लगीयो,
ओ माता नाचु मै थारे दरबार,
रंग भगती रो म्हारे लागीयो।।ओ तेजा सुनो म्हारे मनडे री बात,

ढोल रे डाको थोडो देवजो,
ओ तेजा सुनो म्हारा मन री बात,
ढोल रे डाको थोडो देवजो,
ओ बहना थाली बजावो मन्दिर माय,
ढोला रे धमीडे माजी आवसी,
ओ बहना थाली बजावो मन्दिर माय,
ढोला रे धमीडे भटियल आवसी।।ओ माता रिमझिम पायल री झनकार,

घूमर रमवा ने आविया,
ओ माता रिमझिम पायल री झनकार,
घूमर रमवा ने आविया,
ओ माता सुनो म्हारे मनडे री बात,
एकर पधारो म्हारे आंगने,
ओ माता सुनो म्हारे मनडे री बात,
एकर पधारो म्हारे आंगने।।ओ माता सुनो थे म्हारा मन री बात,

सोलह सिन्गारे थेतो सारजो,
ओ माता सुनो थे म्हारा मन री बात,
सोलह सिन्गारे थेतो सारजो,
ओ माता काजल टिकी लगावो आप,
मेहन्दी रंगावु थारे हाथ मे,
ओ माता काजल टिकी लगावो आप,
मेहन्दी रंगावु थारे हाथ में।।ओ भटियाणी जी सुनलो थे मनडा री बात,

थारा टाबरिया ने होरा राखजो,
ओ माता सुनलो थे मनडा री बात,
थारा टाबरिया ने होरा राखजो,
माजी गावे ‘श्याम’ चरना रे माय,
भोला भगता री लाज राखजो,
ओ माता गावे श्याम चरना माय,
भोला भगता री लाज राखजो।।माता आयो मैं जसोल नगरी माय,

दर्शन देवोनी म्हारी मावडी,
ओ बीरा लेवो भटियाणी माँ रो नाम,
दुखडा काटेला म्हारी मावडी,
बीरा लेवो भटियाणी माँ रो नाम,
दुखडा काटेला म्हारी मावडी।।

गायक – श्याम पालीवाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे