मत कर रे सांवरा हेरो मारे थारे बराबर डेरो

मत कर रे सांवरा हेरो मारे थारे बराबर डेरो
प्रकाश माली भजनराजस्थानी भजन

मत कर रे सांवरा हेरो,
मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे हिरत पथरना थारे,

आ फाटोडी गूदडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए ठाडा टुकडा मारे,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए हुको सोगरो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे महल मालीया थारे,

ओ भागोडो झूपडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
ए बाग बगीचा थारे,
ओ खांडो खेजडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे गाया भैंसा थारे,

ए बूढ़ी लडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे हाथी घोड़ा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे हाथी घोडा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।ए राधा रूकमण थारे,

आ जबर जाटनी मारे,
ए राधा रूकमण थारे,
आ जबर जाटनी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।मत कर रे सांवरा हेरो,

मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

स्वर – प्रकाश माली जी
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे