मत कर रे सांवरा हेरो मारे थारे बराबर डेरो

मत कर रे सांवरा हेरो,
मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे हिरत पथरना थारे,

आ फाटोडी गूदडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए ठाडा टुकडा मारे,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए हुको सोगरो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे महल मालीया थारे,

ओ भागोडो झूपडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
ए बाग बगीचा थारे,
ओ खांडो खेजडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।अरे गाया भैंसा थारे,

ए बूढ़ी लडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे हाथी घोड़ा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे हाथी घोडा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।ए राधा रूकमण थारे,

आ जबर जाटनी मारे,
ए राधा रूकमण थारे,
आ जबर जाटनी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।मत कर रे सांवरा हेरो,

मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

स्वर – प्रकाश माली जी
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा ? अपने विचार बताएं

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें