चालो भाया नागाणा रे माय नागणेची रा परचा पड रया जोर

चालो भाया नागाणा रे माय,
चालों भाया नागाणा रे माय,
नागणेची रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज,
माताजी रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज।।क्षत्रिय वंश राठौड़ कुल री माँ,

क्षत्रिय वंश राठौड़ कुल री माँ,
नागाणा री देवी हेलो साम्भलो ए माँ,
नागाणा री देवी हेलो साम्भलो ए माँ,
आवे आवे बालक ने नर नार,
आवे आवे बालक ने नर नार,
दुखीया ने सुखीया करती,
मावडी ओ माँ,
दुखीया ने सुखीया करती,
मावडी ओ माँ।।चामुण्डा माँ चरना माई राख,

चामुण्डा माँ चरना माई राख,
तीन लोका मे होवे आरती ओ माँ,
तीन लोका मे होवे आरती ओ माँ।।ब्रह्मा विष्णु महेश करे गुणगान,

ब्रह्मा विष्णु महेश करे गुणगान,
बावन भेरू ने चौसठ जोगनी ए माँ,
कोई बावन भेरू ने चौसठ जोगनी ए माँ,
नागाणा री नागणेची म्हारी माँ,
नागाणा री नागणेची म्हारी माँ,
दिन दुखी रा कारज सारता ए माँ,
दिन दुखी रा कारज सारता ए माँ।।नवरात्रि मे मेलो लागे जोर,

नवरात्रि मे मेलो लागे जोर,
सबरे भगता री लजीया राखजो ए माँ,
सबरी भगता री लजीया राखजो ए माँ,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
आरतीया री वेला वेगा आवजो ए माँ,
आरतीया री वेला वेगा आवजो ए माँ।।बाजे बाजे ढोल ने थाली थाप,

बाजे बाजे ढोल ने थाली थाप,
रमता रमता थे वेगा आवजो ए माँ,
रमता रमता थे वेगा आवजो ए माँ,
आवो म्हारी नवदुर्गा थे साथ,
आवो म्हारी नवदुर्गा थे साथ,
चामुण्डा भवानी म्हारी मावडी ओ माँ,
नागणेची भवानी म्हारी मावडी ओ माँ।।लेवो माताजी ढाल ने तलवार,

लेवो मैया ढाल ने तलवार,
राठौड़ा री लजीया माता राखजो ए माँ,
भगता री लजीया माता राखजो ए माँ,
गावे गावे “श्याम पालीवाल” आज,
गावे गावे श्याम पालीवाल आज,
थारो सेवकीयो आयो बारने ए माँ,
थारो सेवकीयो आयो बारने ए माँ,
बाजे बाजे ढोल ने थाली आज,
बाजे बाजे ढोल ने थाली आज,
माताजी रे मन्दिर बाजे जोर रा ओ राज।।चालो भाया नागाणा रे माय,

चालों भाया नागाणा रे माय,
नागणेची रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज,
माताजी रा परचा पड रया,
जोर रा ओ राज।।

गायक – श्याम पालीवाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें