आवो रणुजे रा राजा थारे नवखंड बाजे बाजा भजन लिरिक्स

आवो रणुजे रा राजा थारे नवखंड बाजे बाजा भजन लिरिक्स

आवो रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा,
अरे आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा,
अरे देखो देवलिया री शोभा,
धणी घोडला घनेरा ऊबा,
थारे दर्शन री बलिहारी,
थाने निवन करे नर नारी।।थे मास भादवे आया,

भगतो रो मान बढाया,
अरे मास भादवे आया,
भगतो रो मान बढाया,
भगतो रो मान बढाया,
थे बीज चांदनी आया,
भगतो रो मान बढाया,
थे बीज चांदनी आया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।अजमलजी रे आया,

कुंकुम रा चरन मंडाया,
अजमलजी रे आया,
कुंकुम रा चरन मंडाया,
कुंकुम रा चरन मंडाया,
धणी पालनीये पोडाया,
कुंकुम रा चरन मंडाया,
धणी पालनीये पोडाया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।माँ मैणादे आया,

उपनतो दूध ढबाया,
माँ मैणादे आया,
उपनतो दूध ढबाया,
उपनतो दूध ढबाया,
माता ने परचा पाया,
उपनतो दूध ढबाया,
माता ने परचा पाया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।रूपा दरजी रे आया,

कपडा रो घोडो उडाया,
रूपा दरजी रे आया,
कपडा रो घोडो उडाया,
कपडा रो घोडो उडाया,
दरजी ने परचा पाया,
कपडा रो घोडो उडाया,
दरजी ने परचा पाया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।लाखु बिन्जारा रे आया,

मिसरी रो लून बनाया,
लाखु बिन्जारा रे आया,
मिसरी रो लून बनाया,
मिसरी रो लून बनाया,
बन्जारे परचा पाया,
मिसरी रो लून बनाया,
बन्जारे परचा पाया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।साचे मन सु ध्याया,

सबरा कष्ट मिटाया,
साचे मन सु ध्याया,
सबरा कष्ट मिटाया,
अरे सबरा कष्ट मिटाया,
मेलो रणुजे भरवाया,
सबरा कष्ट मिटाया,
मेलो रणुजे भरवाया,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।बाबा बार बार बलिहारी,

थाने निवन करे नर नारी,
बाबा बार बार बलिहारी,
थाने निवन करे नर नारी,
अरे निवन करे नर नारी,
बाबा आवे दुनिया सारी,
अरे निवन करे नर नारी,
बाबा आवे दुनिया सारी,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।हरी चरने भाटी गावे,

चरनो मे शिश निवावे,
हरी चरने भाटी गावे,
चरनो मे शिश निवावे,
चरनो मे शिश निवावे,
बाबा निज नाम ने ध्यावे,
चरनो मे शिश निवावे,
बाबा निज नाम ने ध्यावे,
कोई आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा।।आवो रणुजे रा राजा,

थारे नवखंड बाजे बाजा,
अरे आओ रणुजे रा राजा,
थारे नवखंड बाजे बाजा,
अरे देखो देवलिया री शोभा,
धणी घोडला घनेरा ऊबा,
थारे दर्शन री बलिहारी,
थाने निवन करे नर नारी।।

Singer – Shyam Paliwal Ji
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे