आसरो माताजी म्हाने थारो थे कष्ट निवारो भजन लिरिक्स

आसरो माताजी म्हाने थारो थे कष्ट निवारो भजन लिरिक्स
प्रकाश माली भजनराजस्थानी भजन

आसरो माताजी म्हाने थारो,
थे कष्ट निवारो,
के आवो म्हारे आंगने पधारो,
थारी मै करा हां जय जयकार,
थारी मै करा मनवार।।

तर्ज – आसरो बालाजी म्हाने थारो।ऊंचो थारो सजीयो दरबार,

ऊंचो थारो सजीयो दरबार,
थारी महिमा रो मै पायो कोनी पार,
माताजी थारी महिमा रो पायो कोनी पार,
थाने जो मनावे करो थे बेडा पार,
थाने जो मनावे करो बेडा पार,
आसरो माताजी म्हने थारो,
थे कष्ट निवारो,
के आवो म्हारे आंगने पधारो,
थारी मै करा हां जय जयकार,
थारी मै करा मनवार।।सांचो है आशापुरी थारो दरबार,

साचो है आशापुरी थारो दरबार,
अरे आंगन आवे मैया लाखो नर नार,
अरे आंगन आवे मैया लाखो नर नार,
आज मै उडीका जोवा थारी बाट,
आज मै उडीका जोवा थारी बाट,
विपदा थे म्हारा तो मिटावो,
थे कष्ट निवारो,
के आवो म्हारे आंगने पधारो ओ,
थारी मै करा जय जयकार,
थारी मै करा मनवार।।बिगड्या बनाया थे सगला रा काज,

बिगड्या बनाया थे सगला रा काज,
शरणे आयोडा री माता पूरो थेतो आस,
शरणे आयोडा री माता लाखो थेतो लाज,
थारा गुण गावा पुरावो म्हारी आस,
थारा गुण गावा पुरावो म्हारी आस,
दुखडो मेटो अबके म्हारो,
थे कष्ट निवारो,
के आवो म्हारे आंगने पधारो ओ,
थारी मै करा जय जयकार,
थारी मै करा मनवार।।आसरो माताजी म्हाने थारो,

थे कष्ट निवारो,
के आवो म्हारे आंगने पधारो,
थारी मै करा हां जय जयकार,
थारी मै करा मनवार।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे