रामदेव म्हारा पालनीये झूले रे भजन लिरिक्स

रामदेव म्हारा पालनीये झूले रे,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे,
झूलावेे मैणादे माताजी,
झूलावेे मैणादे माताजी,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए आयी बीज चांदनी भादरवी,

ए आयी बीज चांदनी भादरवी,
ए अजमल घर आया अवतारी ए,
अजमल घर आया अवतारी,
रामदेव ने चांदनी रात झूलावेे,
रामदेव ने चांदनी रात झूलावेे,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए झूले रामदेव विरमदेव साथे,

ए झूले रामदेव विरमदेव साथे,
ए बहन लाच्छा सुगना दोनो निरखे रे,
ए बहन लाच्छा सुगना दोनो निरखे रे,
अजमल जी मन ही मन हरखे रे,
अजमल जी मन ही मन हरखे रे,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए पालने सूता रामदेव मुस्काये,

ए पालने सूता रामदेव मुस्काये,
मैणादे लेवी गले रे लगाय,
मैणादे लेवी गले रे लगाय,
मैणादे हिण्डो ले हिलावे,
मैणादे हिण्डो ले हिलावे,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए छम छम बाजे घूगरीया री जोड,

ए छम छम बाजे घूगरीया री जोड,
ए पालने शोभे रेशम री डोर,
ए पालने शोभे रेशम री डोर,
रूनीचा मे बोले मीठा मोर,
रूनीचा मे बोले मीठा मोर,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए रामदेव थाने झांजरीयो पहरावु,

ए रामदेव थाने झांजरीयो पहरावु,
ऊपर हिरा मोती रे जडावु,
ऊपर हिरा मोती रे जडावु,
रामदेव ने पालनीये हुलरावु,
रामदेव ने पालनीये हुलरावु,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।ए बाबूलाल नित बाबे ने ध्यावे,

ए बाबूलाल नित बाबे ने ध्यावे,
चुन्नीलाल गुन बाबे रा गावे,
चुन्नीलाल गुन बाबे रा गावे,
सज्जन ने राखो चरना माय,
सज्जन ने राखो चरना माय,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।रामदेव म्हारा पालनीये झूले रे,

रामदेव मारा पालनीये झूले रे,
झूलावेे मैणादे माताजी,
झूलावेे मैणादे माताजी,
रामदेव मारा पालनीये झूले रे।।

गायक – चुन्नीलाल जी राजपुरोहित।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें