हाथ में सोना रो चुटीयो पुरबजी रमता आवे रे

हाथ में सोना रो चुटीयो,
पुरबजी रमता आवे रे,
बिठुडा रा गाँव माय,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे भायल परिवार थाने मनावे,
घूगरीया घमकावे रे।।ए धूप धूपेडा करो आरती,

ए धूप धूपेडा करो आरती,
गंगा रो नीर चढावु रे,
अरे धूप धूपेडा करो आरती,
गंगा रो नीर चढावु रे,
नावनीया मिस बावजी,
वेगा वेगा आवो रे,
अरे नावनीये मिस बावजी,
वेगा वेगा आवो रे,
अरे घोडले घमके मारा,
पुरब रमता आवे ओ।।अरे पुरब देवता थाने बुलावा,

अरे पूरब देवता थाने बुलावा,
अरे थे वेगा वेगा आवो ओ,
अरे पुरब देवता थाने बुलावा,
थे वेगा वेगा आवो ओ,
अरे नेमारामजी अर्ज सुनावे,
अरे नेमारामजी अर्ज सुनावे,
आंगनीये मारेे आवो ओ,
अरे घोडले घमके रे,
पुरब रमता आवो ओ।।अरे फुलडा री करा सेवरा,

अरे फुलडा री करा हेवरा,
ओ थाने आज चढावा ओ,
आपरा जागन मे थोरा,
गीतडला सुनावो ओ,
अरे आप रा जागन मे थोरा,
गीतडला सुनावो ओ,
अरे घोडले घमके रे मारा,
पुरब रमता आवो ओ।।अरे मीठो घणो लागे माने,

प्यारो घणो लागे ओ,
अरे पुरबजी रो नाम माने,
मीठो घणो लागे।।

अरे पुरबजी रा काका,
भाबा पुरबजी रा छोकरा,
अरे पुरबजी रा काका,
भाबा पुरबजी रा छोकरा,
दादा दादी मायड बाप,
पुरबजी रा डोकरा,
अरे हिलमिल रेवा मेतो,
पुरबजी रे आगे ओ,
पुरबजी रो नाम माने,
मीठो घणो लागे ओ।।अरे नेमारामजी थाने बुलावे,

रमता रमता आजो रे,
अरे नेमारामजी थाने बुलावे,
रमता रमता आजो रे,
अरे भायल परिवार माय,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे घोडला री असवारी मारा,
पुरब रमता आवो ओ,
अरे पुरबजी रो नाम माने,
मीठो घणो लागे ओ।।अरे पुरबजी री महिमा गावु,

पुरबजी री किरती,
अरे पुरबजी री महिमा गावा,
पुरबजी री किरती,
अरे अपना घर माय,
पुरबजी री मूर्ति,
अरे अपना घर माय,
पुरबजी री मूर्ति,
अरे शंकर केवे पुरब बाबा,
वेगा वेगा आजो ओ,
अरे शंकर केवे पुरब बाबा,
वेगा वेगा आजो ओ,
अरे पुरबजी रो नाम,
माने मीठो घणो लागे ओ।।हाथ में सोना रो चुटीयो,

पुरबजी रमता आवे रे,
बिठुडा रा गाँव माय,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे भायल परिवार थाने मनावे,
घूगरीया घमकावे रे।।

गायक – शंकर टाक जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें