पाला पाला चालो बाबो भली करेला रामदेवजी भजन

पाला पाला चालो,
बाबो भली करेला,
अरे पाला पाला चालों,
बाबो भली करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।अरे माते चाहे तपे तावडो,

मत इनसु घबरावो जी,
अरे माते चाहे तपे तावडो,
मत इन सु घबरावो जी,
जय बाबा री जय बाबा री,
गाता गाता आवोजी,
अरे जय बाबा री जय बाबा री,
गाता गाता आवोजी,
अरे दूर थकेलो थारो,
रामा धणी करेला,
अरे दूर थकेलो थारो,
रामा धणी करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।अरे हिन्दू मुस्लिम भाई भाई,

सब हिल मिलकर चालोजी,
हिन्दू मुस्लिम भाई भाई,
सब हिल मिलकर चालोजी,
अरे जात पात रो भेद मिटायो,
मैणादे रो लालो जी,
अरे जात पात रो भेद मिटायो,
मैणादे रो लालो जी,
भरदेसी भण्डार,
कदे नी कमी करेला,
अरे भर देसी भण्डार,
कदे नी कमी करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।इन कलयुग मे रामदेव री,

लीला सबसु न्यारी जी,
इन कलयुग मे रामदेव री,
लीला सब सु न्यारी जी,
अरे सालों साल मेलो लागे,
भीड़ लागे भगता री जी,
अरे सालों साल मेलो लागे,
भीड़ लागे भगता री जी,
दर्शन करीया सु रे मन में,
कली खिलेला,
दर्शन करीया सु रे मन में,
कली खिलेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।रामदेव बाबा री महिमा,

दास अशोक सुनावे जी,
अरे रामदेव बाबा री महिमा,
दास अशोक सुनावे जी,
अरे भादरवा मे मेलो लागे,
चरना शिश निवावे जी,
अरे भादरवा मे मेलो लागे,
चरना शिश निवावे जी,
सिर पे मारो हाथ बाबो,
धणी धरेला,
सिर पे मारो हाथ बाबो,
धणी धरेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।पाला पाला चालो,

बाबो भली करेला,
अरे पाला पाला चालों,
बाबो भली करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला,
अरे राम रूनीचे वालो,
बाबो भली करेला।।

गायक – गजेंद्र राव जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें