ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय लख्खा जी भजन लिरिक्स

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय लख्खा जी भजन लिरिक्स
लक्खा जी भजनशिवजी भजन

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।नागेश्वराये भस्मांगराये,

गौरिप्रिराये नमः शिवाय,
शशिशेखराये सदासुखाये,
कृष्णेश्वराये नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।सनातनाये जटाधराये,

त्रिलोचनाये वृषभद्धजाये,
नंदीश्वराये विश्वेश्वराये,
शिवशंकराये नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।मल्लिकार्जुनाये ओमकारशम्भु,

त्रियम्भकेश्वर रामेश्वराये,
सर्वेश्वराये शिववैधनाथ,
ब्रम्ह्थाधिपाये नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।शुभंकराये महाबलाये,

भूतेश्वराये डमरुधराये,
सुरसेवितायें मृत्युन्जनाये,
दिगम्बरायै नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।केदारनाथा भीमशंकराये,

श्रीसौम जय महाकालेश्वराये,
नागेन्दहराये नित्याशुभाये,
शरणागतम हर महेश्वराये,
शरणागतम हर महेश्वराये,
शरणागतम हर महेश्वराये।ॐ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे