म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ म्हारा मन मोह लिया लिरिक्स

म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारी तो राधिका भोरी भारी,
म्हारी तो राधिका भोरी भारी,
म्हारा नटखट दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया।।म्हारी तो राधिका गोरी गोरी,

म्हारी तो राधिका गोरी गोरी,
म्हारा कारो कारो दीनानाथ,
म्हारा कारो कारो दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया।।म्हारी तो राधिका राजदुलारी,

म्हारी तो राधिका राजदुलारी,
म्हारा ग्वाला दीनानाथ,
म्हारा ग्वाला दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया।।म्हारी तो राधिका नथरी वाली,

म्हारी तो राधिका नथरी वाली,
म्हारा छलिया दीनानाथ,
म्हारा छलिया दीनानाथ,
Bhajan Diary Lyrics,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया।।म्हारा खूब सज्या रे दीनानाथ,

म्हारा मन मोह लिया,
म्हारी तो राधिका भोरी भारी,
म्हारी तो राधिका भोरी भारी,
म्हारा नटखट दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया,
म्हारा खुब सज्या रे दीनानाथ,
म्हारा मन मोह लिया।।

Singer / Lyrics – Lalit Dixit