लिलो लिलो घोड़ो रामा हंसालो रे बाबा हंसालो रे

लिलो लिलो घोड़ो रामा हंसालो रे बाबा हंसालो रे
राजस्थानी भजन

लिलो लिलो घोड़ो रामा,
हंसालो रे बाबा हंसालो रे,
ऊबो है सरवरिया वाली पाल,
पाली ओ, रमता पधारो बाबा,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।हिरा हिरा जड़ियों रामा ताजनोरे,

घोडारो ताजनो रे,
लाला जड़ी रे लगाम,
लगाम रे, रमता पधारो बाबा,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।ईडो चडावु बाबा सोलमो,
रे बाबा सोलमो रे,

धजा रे लहरावे असमान,
असमान रे, रमता पधारो पीर जी,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।झिंन बंधावु लीले उपरा रे,
बाबा उपरा रे,

मोतीड़ा जडादू जिंनरे माये,
माये ओ, रमता पधारो पीर जी,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।पगलिया बंधावु बाबा घूघरा,

रे घोडारे घूघरा रे,
प्यारी लागे पोडो री आवाज,
आवाज रे, रमता पधारो पीर जी,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।हरी रे शरणा में भाटी बोलिया रे,

हरजी बोलिया रे,
मेलजो है रणुजा रे माये,
माये रे, रमता पधारो पीर जी,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।लिलो लिलो घोड़ो रामा,

हंसालो रे बाबा हंसालो रे,
ऊबो है सरवरिया वाली पाल,
पाली ओ, रमता पधारो बाबा,
देवरे रे बाबा देवरे रे,
रेवू रे आजुनी रात,
रात रे गुरु रे चेलों रे आपा,
वाता करे आपा भेला रेवा रे।।


One thought on “लिलो लिलो घोड़ो रामा हंसालो रे बाबा हंसालो रे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे