झीणा रे सुणीया घूगरा जियो राज माताजी नाडोल गढ रे माय

झीणा रे सुणीया घूगरा जियो राज माताजी नाडोल गढ रे माय

झीणा रे सुणीया घूगरा,
जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे गेर घुमालो पेरो घागरो,

जियो राज माताजी,
ओडो चीकनी चीर,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे पग मे पायल बाजनी,

जियो राज माताजी,
बिछ्यो री झनकार,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे हाथो में मेहन्दी राचनी,

जियो राज माताजी,
चुडले सोवे मजीज,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे काना मे कुण्डल सोवना,

जियो राज माताजी,
हिवडे नवसर हार,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे नाक में नथडी सोवनी,

जियो राज माताजी,
बिन्दीयाँ तपे लिलाड,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।अरे कस्तुरीजी शरने आविया,

ओ राज माताजी,
आया मुकेश जी साथ,
ए जोगारामजी विनती,
ओ राज माताजी,
शंकर करे पुकार,
अरे जोगारामजी विनती,
ओ राज माताजी कनजी करे पुकार,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।झीणा रे सुणीया घूगरा,

जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय,
वेगा आवजो जियो राज माताजी,
नाडोल गढ रे माय।।

गायक – शंकर टाक जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे