गाडी धीरे धीरे चाल मन्नै बालाजी जाणा स भजन लिरिक्स

गाडी धीरे धीरे चाल मन्नै बालाजी जाणा स भजन लिरिक्स
हरियाणवी भजन

गाडी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।इस गाडी मेंं मेरे,

सास ससुर जी,
सास ससुर जी,
सास ससुर जी,
उन ने भी दर्शन पाणा स,
गाड़ी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।इस गाडी में मेरे ज्येष्ठ ज्यठाणी,

ज्येष्ठ ज्यठाणी ज्येष्ठ ज्यठाणी,
उन ने भी शीश झुकाणा स,
गाड़ी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।इस गाडी में मेरे देवर दुराणी,

देवर दुराणी देवर दुराणी,
उन ने भी भोग लगाणा स,
गाड़ी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।इस गाडी में मेरे प्यारे बलम जी,

प्यारे बलम जी प्यारे बलम जी,
उन ने भी छतर चढाणा स,
गाड़ी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।इस गाडी में ‘नरैन्द्र कौशिक’,

नरैन्द्र कौशिक ‘नरैन्द्र कौशिक’,
उन ने भी भजन सुणाणा स,
गाड़ी धीरे धीरे चाल,
मन्नै बालाजी जाणा स।।गाडी धीरे धीरे चाल,

मन्नै बालाजी जाणा स।।

गायक – नरेन्द्र कौशिक।
भजन प्रेषक – राकेश कुमार जी,
खरक जाटान(रोहतक)
( 9992976579 )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे