देवी हाथ माई हरीयो रूमाल पगलीयो रा जांजर बजता

देवी हाथ माई हरीयो रूमाल,
पगलीयो रा जांजर बजता,
देवी बाजे-बाजे सोंज ने सवेर,
माताजी री जय बोलो।।ए भवानी कठे जायाने कठे उपनीया,

ए भवानी कठोडा मे लियो अवतार,
माताजी री जय बोलो।।ए भवानी कोटा जायाने बूंदी उपनीया,

अरे भवानी बिलाडा मे लियो अवतार,
माताजी री जय बोलो।।ए भवानी कठे धोया ए माता धोतीया,

अरे भवानी कठोडा मे किनो रे बनाव,
माताजी री जय बोलो।।ए भवानी समंदा में धोया माजी धोतीया,

अरे भवानी बागो माय किनो रे बनाव,
माताजी री जय बोलो।।अरे भवानी गेर रे घूमालो पेरो घागरो,

अरे भवानी ओडवाने चिकनी रो चीर,
माताजी री जय बोलो।।भवानी पगा मे पायलो लागे सोवनी,

भवानी बिछयारो लागो रे जडाव,
माताजी री जय बोलो।।अरे भवानी हाथा पगा री मेहन्दी राचनी,

अरे भवानी चुडला मे सोवे रे मजीर।
माताजी री जय बोलो।।अरे भवानी भगा बाबा ने वाली विनती,

अरे थारा सेवको ने शरणो मे राख,
माताजी री जय बोलो।।देवी हाथ माई हरीयो रूमाल,

पगलीयो रा जांजर बजता,
देवी बाजे-बाजे सोंज ने सवेर,
माताजी री जय बोलो।।

Singer – Shankar Tak
Upload By – Manish Sirvi
9640557818