चपर चपर बतलाबो छोड़ माल परायो खाबो छोड़

चपर चपर बतलाबो छोड़ माल परायो खाबो छोड़
राजस्थानी भजन

चपर चपर बतलाबो छोड़,
माल परायो खाबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडो।।मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।

अरे जादू वाली मुरली बजा बो छोड़,
गुर्जरीयां न नाच नचाबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडों,
मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।अरे आईला न भाईला न लाबो छोड़,

लूट लूट कर खाबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडों,
मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।गुजरिया की मठकीयां फोड़बो छोड़,

माल परायो खाबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडों,
मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।अरे जमना घाट पर जाबो छोड़,

गुर्जरीयां को चिर चुराबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडों,
मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।कुछ भी समझ बह का बो छोड़,

अरे मागें थारो मालुणी तु नटबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडों,
मान रे कानुडा मारो बण जोडों।।चपर चपर बतलाबो छोड़,

माल परायो खाबो छोड़,
जद पकडुली थारो गर जोडो।।

– Upload By –
Chotu Gurjar
9928990368


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे