चालो रे भाईडा लालजी के खेडे चाला रे रामदेवजी भजन

चालो रे भाईडा लालजी के खेडे चाला रे, चालो रे भाईड़ा लालजी के खेडे चाला रे, रामदेव बाबा रा गुण, गावा मारा भाईडा ओ जी, रामदेव बाबा रा...

पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावे भजन लिरिक्स

पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावे, पीरा रा पीर बाबो रामदेव कहावें, ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई रे, ज्यारा परचा फेल्या भाया जग जग माई...

सखीया है नादान हिण्डो धीरे लगा रे मारा साँवरिया

सखीया है नादान सखीया है नादान, के हिण्डो के हिण्डो, हिण्डो धीरे लगा रे मारा साँवरिया, डाली टूट जाये डाली टूट जाये।। राधा झूले रूक्मण झूले, राधा झूले रूक्मण...

अधम उधारण जीवो ने तारन गंगा माँ नवावे रे

अधम उधारण जीवो ने तारन, गंगा माँ नवावे रे, जनम मरण रा पाप धोयने, भवसागर सु तिरावे रे, अरेे जनम मरण रा पाप धोयने, भवसागर सु तिरावे रे।। साठ हजार...

सावन आयो रे मारी राधा रूक्मण रा भरतार

सावन आयो रे, मारी राधा रूक्मण रा भरतार, सावरिया प्यारा सावन आयों रे।। सावन आवन कह गयो रे, कर गयो कोल अनेक, सावन आवन कह गयो रे, कर गयो कोल...

मटकी कानुड़ा ने फोड़ी घर का सारा ही लड़े

मटकी कानुड़ा ने फोड़ी, सारा ही लडे घर का सारा ही लडे, सारा ही लडे रे घर का सारा ही लड़े, के मटकी कानुडा ने, मटकी कानुडा ने...

सोना री झूमरीया रे चाँदी री झूमरीया घड़वादे मारा कानजी

सोना री झूमरीया रे चाँदी री झूमरीया, घड़वादे मारा कानजी सोना री झूमरीया, घड़वादे मारा कानजी सोना री झूमरीया।। अरे पगा री पायल कानजी बरसाने भूल आयी, कान...

रात श्याम सपने में आये भजन लिरिक्स

रात श्याम सपने में आये, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गये, दहिया पी गये सररर सररर, रात श्याम सपने में आए।। जद कन्हैये ने माखन देख्यो, जद कन्हैये...

कोई तो भीरु बोलो मारा प्रभुजी कन्हैयो माखन खावे

कोई तो भीरु बोलो मारा प्रभुजी, कोई तो बीरू बोलो रे, कोई तो बीरू बोलो प्रभुजी, कन्हैयो माखन खावे ओ, कोई तो बीरू बोलो, कानुडो माखन खावे ओ, कोई तो...

गाया वाला कानजी ओ थारी गाया ने पाछी गेर

गाया वाला कानजी ओ, दोहा - राधे तू बडीभागनी, रे कौन तपस्या किन, तीन लोक तारंतीरन, सोहे तेरे आधीन। गाया वाला कानजी ओ, ए थारी गाया ने पाछी गेर, कुँए पर...

कृष्ण भजन लिरिक्स

फ़िल्मी तर्ज भजन

error: कृपया प्ले स्टोर से \"भजन डायरी\" एप्प डाउनलोड करे।