प्रथम पेज गरबा लिरिक्स

गरबा लिरिक्स

Garba Bhajan Lyrics

नदी किनारे नारियल है रे भाई नारियल है रे भजन लिरिक्स

नदी किनारे नारियल है रे भाई, नारियल है रे, ओ म्हारी कालिका माँ ने काज रे, भाई नारियल है रे, नदी किनारे नारियल है...

तारा विना श्याम मने एकलडु लागे गरबा लिरिक्स

तारा विना श्याम मने एकलडु लागे, रास रमवा ने वहलो आवजे, तारा विना श्याम एकलडु लागे।। शरद पूनम नी रातडी ओहो, चांदनी खिली छे भली भांत नी, तू न...

आए माँ जगदम्बे के नवराते आए भजन लिरिक्स

आए माँ जगदम्बे के नवराते आए, आए माँ जगदम्बे के नवरात्रे आए, झूमो नाचो गाओ भक्तो दे दे के ताली, आई आज जगदम्बा माँ शेरावाली, आए मां जगदम्बे...

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे महाकाली रे गरबा हिंदी...

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे, महाकाली रे, माड़ी वसाव्यु चांपानेर, पावागढ़ वाली रे, माड़ी वसाव्यु चांपानेर, पावागढ़ वाली रे, माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें, महाकाली...

पँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स

पँखिडा ओ पँखिडा पँखिडा ओ पँखिडा, पँखिडा तु उड़ ने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, म्हारी महाकाली से जईने कीजो गरबो रमे रे।। म्हारा गाँव...

सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो, सवामण सोनो लायो सोनिडो, हे जी मैं तो गरबो बनायो सोनानो, गरबो रे महाकाली ने गमतो, गरबो रे महाकाली ने गमतो।। हाँ रे सोनिडा इमे...

झूमर झलके अम्बा ना गोरा गाल पे रे भजन लिरिक्स

झूमर झलके अम्बा ना, गोरा गाल पे रे, गोरा गाल पे रे, लम्बा बाल पे रे, झुमर झलके अम्बा ना, गोरा गाल पे रे।। ऐ भई रे भई रे, कुम्हारा तने...

म्हारी महाकाली के द्वारे ढोल बाजे है गरबा लिरिक्स

म्हारी महाकाली के द्वारे, ढोल बाजे है, म्हारी महाकाली के द्वारें, ढोल बाजे है, बाजे है ढोल बाजे है, बाजे है ढोल बाजे है, माँ को डोंगरो प्यारो लागे है, म्हारी...

रमतो भमतो जाय आज माँ नो गरबो रमतो जाय गरबा लिरिक्स

रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय, पवन झपाटा खाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय, रमतों भमतों जाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय।। माँ ना गरबा...

केसरियो रंग तने लाग्योल्या गरबा हिंदी लिरिक्स

केसरियो रंग तने, लाग्योल्या गरबा, केसरियो रंग तने, लाग्यो रे लॉल, झीणी झीणी जारी ओ, मेलाओ ओला गरबा, झीणी झीणी जारी ओ, मेला ओ रे लॉल, केसरियो रंग तने, लाग्योल्या गरबा, केसरियो रंग तनें, लाग्यो...

कृष्ण भजन लिरिक्स

फ़िल्मी तर्ज भजन

error: कृपया प्ले स्टोर से \"भजन डायरी\" एप्प डाउनलोड करे।