सगळी दुनिया छोड़ बापजी आया थारे द्वार रामदेवजी भजन

सगळी दुनिया छोड़ बापजी आया थारे द्वार रामदेवजी भजन
राजस्थानी भजन

सगळी दुनिया छोड़ बापजी,

दोहा – रुणेचा रा रामदेव,
थांसु भगत करे पुकार,
कलयुग छायो करूर बापजी,
करिजयो बेड़ो पार।।

सगळी दुनिया छोड़ बापजी,
आया थारे द्वार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।सगळी दुनिया सयुं है न्यारो,

बाबे रो दरबार,
ऊंच नीच रो भेद मिटावै,
साचो है दातार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।दीन दुखी रा कष्ट मिटावै,

अजमल घर अवतार,
माँ मैना रा लाल बापजी,
नेतल रा भरतार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।कलयुग माही परचा भारी,

साँची है सकलाई,
द्वारका रा नाथ विराजे,
धाम रुणेचा माही,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।पाप मिटायो इन धरती रो,

कीन्हो थे उपकार,
‘तुलसी’ री या अर्ज बाप जी,
करज्यो थे स्वीकार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।सगळी दुनिया छोड़ बापजी,

आया थारे द्वार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

लेखक – रोशनस्वामी तुलसी
9610473172,9887339360
गायिका – महक मीर


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे