क्रांतिवीर योद्धा बलजी भूरजी कथा प्रथम भाग

क्रांतिवीर योद्धा बलजी भूरजी कथा प्रथम भाग,

सुनजो ध्यान लगाय वार्ता,
सुनजो ध्यान लगाय,
ओ मै आज सुनावु वार्ता वीरा री ओ,
मै आज सुनावु वार्ता वीरा री ओ जी।।अरे बल्ला भूरा नाम जिनरो,

बल्ला भूरा नाम रे,
शेखावत धोरां मायने मान्योडा ओ,
शेखावत धोरां मायने मान्योडा ओ जी।।

अरे नही सहता अन्याय झूठ ओर,
अंग्रेजा रो राज ओ,
करता निर्धन री सहायता हाथा सु ओ,
करता निर्धन री सहायता हाथा सु ओ जी।।

अरे होया क्रांतिवीर मर्दीया,
होया क्रांतिवीर रे,
शेखावत बलजी भूरजी भाईडा ओ,
शेखावत बलजी भूरजी जुगडा मे ओ जी।।अरे सीकर माई गाँव पाटोदा,

सीकर माई गाँव रे,
जटे रहता बलजी भूरजी दो भाई ओ,
जटे रहता बलजी भूरजी भाईडा ओ जी,
अरे बलजी घर रे माय पाटवी,
बलजी घर रे माय रे,
छोटा तो उनसु भूरजी घर माई ओ,
छोटा तो उनसु भूरजी घर माई ओ जी,
अरे कद काठी मजबूत बलजी,
लीला मे भरपूर रे,
रण खेता मे बाघो शूरो भूरजी ओ,
रण खेतो मे बाघो शूरो भूरजी ओ जी।।अरे बलजी करता राज रावले,

बैठ्या पोल्या माय ओ,
आयोडा रा सहारा लेवता हिवडा सु ओ,
आयोडा रा सहारा लेवता हिवडा सु ओ जी,
होया फौज मे भूरसिंह भर्ती होग्या जाय,
कोई शुभदार पद पावीयो फौजा मे ओ जी,
अरे देवे गोरो गाल भूरा ने देवे ओगतकार,
फिरंगी भूंडो बोलीयो भूरा ने ओ,
फिरंगी भूंडो बोलीयो भूरा ने ओ जी।।अरे आवे जोर री रीश भूरा ने,

आवे जोर री रीश रे,
सिंगडी री जाया कदी डरे साल्या सु ओ,
सिंगडी री जाया कदी डरे साल्या सु ओ जी,
अरे लीनी दुनाली हाथ भूरजी,
लीनी दुनाली हाथ रे,
कोई कर्यो धमीडो गोरा की छाती मे रे,
कोई कर्यो धमीडो गोरा की छाती मे रे ए जी,
अरे पड्यो धरा पे जाय गोरीयो,
पड्यो धरा पे जाय रे,
कोई प्राण पंखेरु उड गया गोरा का रे,
कोई प्राण पंखेरु उड गया गोरा का रे ए जी।।अरे भाग्या गोली मार भूरजी,

दौड्या गोली मार ने,
फिरंगी लारे लागीया भूरा के ओ,
फिरंगी लारे लागीया भूरा के ओ जी,
अरे उजड़ काकड़ जाय भूरजी,
उजड काकड़ जाय रे,
अरे टीला धोरां मायने छुपतोडा रे,
टीला धोरां मायने छुपतोडा रे ओ जी,
अरे ढलती सूरज जाय भाईडा,
हो गई अन्धेरी रात रे,
कोई जाय पुग्या भूरजी पाटोदा ओ,
कोई जाय पुग्या भूरजी पाटोदा ओ जी।।अरे पुग्या घर के माय भूरजी,

पुग्या घर रे मायने,
बलजी ने हेलो मारीयो ऊबोडा ओ,
बलजी ने हेलो मारीयो ऊबोडा ओ जी,
अरे सुता वो तो जागो भाईडा,
सुता वो तो जाग रे,
थाने बोले छोटो भाई ओ भूरसिंह ओ,
थाने बोले छोटो भाई ओ भूरसिंह ओ जी,
अरे देख्यो ऊबो चौक भूरा ने,
देख्यो घर रे मायने,
कोई गले लग्या जायने भूरा ने ओ,
कोई गले लग्या जायने भूरा ने ओ जी।।अरे आलसीयो मरोड़ उठीया,

अलसीयो मरोड़ रे,
कोई बोली सेन्दी लागी रे बलजी ने ओ,
कोई बोली सेन्दी लागी रे बलजी ने ओ,
अरे गालो उठ प्लान दादा भाई,
गालो उठ प्लान ओ,
कोई वेगा चाला गाँव सु बारीने ओ,
कोई वेगा चाला गाँव सु बारीने ओ,
अरे होयो छोको काम भाई म्हारा,
होयो छोको काम रे,
फिरंगी रो करीयो काम तो भाईडा ओ,
फिरंगी रो करीयो काम तो भाईडा ओ जी।।अरे लुटन लाग्या सूबेदारा ने,

कोई लुटन लाग्या सेठ रे,
कोई बहियाँ और चौपड़ बालता अग्नि मे,
कोई बहियाँ ओर चौपड़ बालता अग्नि में,
अरे ले लेता धन लुट उनसु,
लेता धन ने लुट रे,
उन धन सु करता सहायता निर्धन री ओ,
उन धन सु करता सहायता निर्धन री ओ,
अरे करता लुट कसुट जुगाड़ ओर,
अंग्रेजी राज ने शेखावत नाही लुटता,
गाँवा मे रे शेखावत नाही लुटता गाँवा मे ओ जी।।अरे डरता जागीरदार सेठ कोई,

डरता जागीरदार रे,
देता धन छाने लायने हाथा सु ओ,
देता धन छाने लायने दोना ने ओ,
निर्धन रा हा दास भाईडा,
रखता उनसु प्रेम ओ,
सुख दुख मे करता सहायता भाईडा ओ,
सुख दुख मे करता सहायता भाईडा ओ,
अरे एक समय री बात सुनावु,
एक समय री बात रे,
जाता बलजी भूरजी धोरां सु ओ,
जाता बलजी भूरजी धोरां सु ओ ए जी ओ जी।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


आपको ये भजन कैसा लगा? कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इनस्टॉल कीजिये।

अपनी टिप्पणी लिखें
अपना नाम दर्ज करें