बाबो अवतारी रामदेव जी भजन लिरिक्स

बाबो अवतारी,
बाबो भगता रो रखवालो,
म्हारो राम रूनीचा वालो,
ओतो अजमलजी रो लालो,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।अजमलजी ने वचन दिरायो हो ओ,

अजमलजी ने वचन दिरायो,
लालो कुंकुम पगल्या आयो,
उपनतोडो दूध ढबायो,
बाबों अवतारी,
उपनतोडो दूध ढबायो,
बाबों अवतारी,
परचो दरजी ने दिखलायो,
घोडो कपडा रो उडायो,
सारा जग ने अचरज आयो,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।भेरूडा ने सबक सिखायो हो ओ,

भेरूडा ने सब सिखायो,
उनने पाताला पहुंचायो,
पापीडा रो अंत करायो,
बाबों अवतारी,
पापीडा रो अंत करायो,
बाबो अवतारी,
लाखु मन में खोट विचारी,
बाबो मिसरी करदी खारी,
पड्यो चरना आय धणी री,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।डूबत सेठ बोयतो पुकार्यो हो ओ,

डूबत सेठ बोयता पुकार्यो,
बाबो बैठो हाथ पसारीया,
डूबत बेडो पार लगायो,
बाबों अवतारी,
डूबत बेडो पार लगायो,
बाबों अवतारी,
रामा अमरकोट मे आया,
आपो आप बाग हर आया,
नेतलदे ने पाँव दिराया,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।सुगना बाई रा कष्ट मिटाया हो ओ,

सुगना बाई रा कष्ट मिटाया,
एक चमत्कार दिखलाया,
मरीया भानु ने जिवाया,
बाबों अवतारी,
मरीया भानु ने जिवाया,
बाबों अवतारी,
पाँचो पीर परखने आया,
बर्तन मक्का सु मंगवाया,
पीरा रा पीर कहाया,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।छाई हेजा री बिमारी हो ओ,

छाई हेजा री बिमारी,
बाबो सेवा करे दुनिया री,
मेटी दुविधा निज भगता री,
बाबों अवतारी,
मेटी दुविधा निज भगता री,
बाबों अवतारी,
बाबो निकलंक नेजाधारी,
धोली ध्वजा फरूके भारी,
बाबो लीले री सवारी,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।द्वारे जगमग ज्योता जागे हो ओ,

द्वारे जगमग ज्योता जागे,
दर्शन करीया किसमत जागे,
मेलो भादरवा मे लागे,
बाबों अवतारी,
मेलो भादरवा मे लागे,
बाबों अवतारी,
थारी सेवक डाली बाई,
हरजी हाजिर माई,
समाधि रूनीचा रे माई,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।धारू के घर जमो जगायो हो ओ,

धारू के घर जमो जगायो,
रानी रूपा ध्यान लगायो,
थाली माई बाग लगायो,
बाबों अवतारी,
थाली माई बाग लगायो,
बाबों अवतारी,
दल्ला सेठ री जान बचाई,
जैसल डाकू ने परचो दिखाई,
ऊबो हाजिर भगता ताई,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।रूनीचो चमके धोरां माई हो ओ,

रूनीचो चमके धोरां माई,
शोभा जुगडा मे सरसाई,
थारी महिमा सब जग गाई,
बाबों अवतारी,
थारी महिमा सब जग गाई,
बाबों अवतारी,
म्हाने अपना टाबर जाण,
दीजो भगती रो वरदान,
थारो सेवक कैलाश दान,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।बाबो अवतारी,

बाबो भगता रो रखवालो,
म्हारो राम रूनीचा वालो,
ओतो अजमलजी रो लालो,
बाबों अवतारी,
बाबों अवतारी हो ओ,
बाबों अवतारी।।

गायक – प्रकाश माली जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818


इस भजन को शेयर करे:

अन्य भजन भी देखें

म्हारे घर आया संत मेहमान आत्मा तो बहुत ठरी

म्हारे घर आया संत मेहमान आत्मा तो बहुत ठरी

म्हारे घर आया संत मेहमान, म्हारे घर आया संत मिजमान, आत्मा तो बहुत ठरी, म्हारे घर आया संत भगवान, आत्मा तो बहुत ठरी।। अण तेड़ीया मारे घर आया, मन पायो…

कटे गया गुरु राजकुमार जी बिलख रहयो छ टाबरीयो

कटे गया गुरु राजकुमार जी बिलख रहयो छ टाबरीयो

कुण तो सुनासी माँ की ममता, कुन नेनी बाई को मायरियो, कटे गया गुरु राजकुमार जी, बिलख रहयो छ टाबरीयो।। पाच लाडल्या बिल्के थाकी, बिलके छोटो टाबरयो, माँ की ममता…

ठाकरी सी लागी थारी चाकरी या लागी जी भजन लिरिक्स

ठाकरी सी लागी थारी चाकरी या लागी जी भजन लिरिक्स

ठाकरी सी लागी थारी, चाकरी या लागी जी, बाबा थारी चाकरी भी, ठाकरी सी लागी जी, ठाकरी सी लागि थारी, चाकरी या लागी जी।। काम नहीं थो कोई म्हाने, मारो…

Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.

Leave a Comment

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे