नाडोल वाली आशापुरा भेरू ने बुलावे रे भजन लिरिक्स

नाडोल वाली आशापुरा भेरू ने बुलावे रे

नाडोल वाली आशापुरा,
भेरू ने बुलावे रे,
जूनी धाम रा खेतला जी,
भरी सभा में आवे रे,
आवो रे लटीयाला भेरू,
थोने मनावन आया रे,
अरे आवो सोनाला वाला,
थोने मनावन आया रे,
गोडो रे घूगरीया बाजे,
कडीये घूगर माल रे,
मारा सोनाला रा भेरूजी रे,
लम्बा लम्बा बाल रे।।अरे भीनमाल री खिमज माता,

भेरू ने बुलावे रे,
अरे भीनमाल री खिमज माता,
भेरू ने बुलावे रे,
अरे सेवाडी सोनाला वाला,
रमता रमता आवे रे,
अरे भोपोजी मनावे मारा,
खेतलाजी पधारो रे,
अरे जोगोजी मनावे मारा,
भेरूजी पधारो रे।।ए अरे सुन्धा री चामुण्डा माता,

सुन्देशा मनावे रे,
अरे सुन्धा री चामुण्डा माता,
सुन्देशा मनावे रे,
अरे काला गोरा भेरूजी तो,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे काला गोरा भेरूजी तो,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे आवो सोनाला वाला,
थोने मनावन आया रे।।ए अरे धर्मधारी री गाजण माता,

परिहार मनावे रे,
अरे धर्मधारी री गाजण माता,
परिहार मनावे रे,
अरे मंडोवर रा गोरा भेरू,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे नागोना री नगनेची,
भेरू ने बुलावे रे,
अरे मंडोवर रा काला गोरा,
रमता रमता आवे रे।।अरे चितौड़ वाली बाण माता,

गहलोत मनावे रे,
अरे चितौड़ वाली बाण माता,
गहलोत मनावे रे,
अरे जूनी धाम रा खेतलाजी,
भरी सभा में आवे रे,
अरे आवो सोनाला वाला,
थोने मनावन आया रे।।अरे आबू री अर्बुदा माता,

परमार मनावे रे,
अरे आबू री अर्बुदा माता,
परमार मनावे रे,
अरे सोनाला रा भेरूजी,
घूगरीया घमकावे रे,
अरे आवो लटीयाला भेरू,
थोने मनावन आया रे,
अरे गोडे घूगरीया बाजे,
कडीये घूगर माल रे,
अरे सोनाला रा भेरूजी रे,
लम्बा लम्बा बाल रे।।अरे मसराजी रा जोगोजी,

भेरू री माला फेरे रे,
अरे मसराजी रा जोगोजी,
भेरू री माला फेरे रे,
अरे भेरूजी रा चरना माय,
हरी गुन मंगल गावे रे,
अरे दास रे कन्हैयो भेरू,
हरी गुन मंगल गावे रे,
अरे आवो सोनाला वाला,
थोने मनावन आया रे।।नाडोल वाली आशापुरा,

भेरू ने बुलावे रे,
जूनी धाम रा खेतला जी,
भरी सभा में आवे रे,
आवो रे लटीयाला भेरू,
थोने मनावन आया रे,
अरे आवो सोनाला वाला,
थोने मनावन आया रे,
गोडो रे घूगरीया बाजे,
कडीये घूगर माल रे,
मारा सोनाला रा भेरूजी रे,
लम्बा लम्बा बाल रे।।

गायक – संत कन्हैयालाल जी।
प्रेषक – मनीष सीरवी
9640557818


Bhajan Lover / Singer / Writer / Web Designer & Blogger.
error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे