सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो, सवामण सोनो लायो सोनिडो, हे जी मैं तो गरबो बनायो सोनानो, गरबो रे महाकाली ने गमतो, गरबो रे महाकाली …

पूरा भजन देखें

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे