सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो, सवामण सोनो लायो सोनिडो, हे जी मैं तो गरबो बनायो सोनानो, गरबो रे महाकाली ने गमतो, गरबो रे महाकाली ने गमतो।। हाँ रे सोनिडा इमे हिरा जड़ जे, हाँ रे सोनिडा इमे हिरा जड़ जे, गरबो …

पूरा भजन देखें

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे