भई मारा करले करले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको आवियो

भई मारा करले करले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको आवियो

भई मारा करले करले, काया रो कल्याण, जीवड़े रो कल्याण, मुक्ति रो मोको आवियो, मुक्ति रो मोको आवियो।। अरे बीरा मारा बोलो बोलो, …

पूरा भजन देखें

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे