Tag: banado so lage mharo shyam

कृष्ण भजनफिल्मी तर्ज भजन

बनड़ो सो लागे लागे म्हारो श्याम भजन लिरिक्स

श्याम तेरो रूप मन भायो, जियो हरषायो, कुण म्हारे श्याम ने सजायो, बनड़ो सो लागे लागे म्हारो श्याम, बनडो सो […]

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे