Tag: म्हारो राम रुणिचे वालो

राजस्थानी भजनविविध भजन

अमलीड़ो बाबो अम्लिडो राजस्थानी भजन लिरिक्स

अमलीड़ो अम्लिडो अम्लिडो अम्लिडो बाबो अम्लिडो बाबो अमलीड़ो, भक्ता ने लागे बालो, भक्ता ने लागे प्यारो, म्हारो राम रुणिचे वालो, […]

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे