Tag: झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स

प्रकाश माली भजनराजस्थानी भजन

झीनरो परमार्थ मारे जूनो जोशी जाने भजन लिरिक्स

झीनरो परमार्थ मारे, जूनो जोशी जाने। नेनकीयो बालकीयो गुरू थारो, मिन्दरियो चुनायो, देवलियो चुनायो, किडी बनने पर्वत माय, चाले गुरूजी […]

error: कृपया प्ले स्टोर से भजन डायरी एप्प इंस्टाल करे