हर हर शम्भू शिव महादेवा भजन लिरिक्स

हर हर शम्भू शिव महादेवा, शम्भू शम्भू,शम्भू शम्भू, शिव महादेवा, शम्भू शम्भू,शम्भू शम्भू, शिव महादेवा, हर हर शम्भु शिव महादेवा।। देखे – ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। (सम्पूर्ण ज्योतिर्लिंग नाम स्त्रोत) कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि, हर हर शम्भु … Continue reading हर हर शम्भू शिव महादेवा भजन लिरिक्स