बम बम ल़हरी शिव शिव ल़हरी सब गायें भजन लिरिक्स

बम बम ल़हरी, शिव शिव ल़हरी, सब गायें… श्लोक शेष नाग को गलपता कियो, शंकर गए कैलाश, अखण्ड तपस्या धारण की, जय जय जय भोले नाथ।। शिव समान दाता नही, विपत निवारण हार, अब लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवार।। बम बम ल़हरी, शिव शिव ल़हरी, सब गायें… अगड़ बम शिव ल़हरी, बम-बम ल़हरी, … Continue reading बम बम ल़हरी शिव शिव ल़हरी सब गायें भजन लिरिक्स