संकट में राजा राम के बालाजी आडो आयो भजन लिरिक्स

संकट में राजा राम के बालाजी आडो आयो भजन लिरिक्स
राजस्थानी भजन
...इस भजन को शेयर करे...

संकट में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो,
ए सात समंदर कुद गयो,
माँ अंजनी को जायो,
दुखड़ा में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो।।सिता मा ने रावण लेग्यो,

लंका जाए जलायो,
ए विर बलि हनुमान ते,
लंका मे आग लगायो,
दुखड़ा में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो।।राम नाम का पथर तिराया,

लंका जावण गेला बणाया,
ए विर बलि हनुमान थारो,
नाम जगत मे लायो,
दुखड़ा में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो।।लक्छमण जी शक्ति लगी,

पर्वत उठा लायो,
ए विर बलि हनुमान ते,
लक्छमण के प्राण बचायो,
दुखड़ा में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो।।संकट में राजा राम के,

बालाजी आडो आयो,
ए सात समंदर कुद गयो,
माँ अंजनी को जायो,
दुखड़ा में राजा राम के,
बालाजी आडो आयो।।

Sent By – Ghanshyam singh...इस भजन को शेयर करे...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से \"भजन डायरी\" एप्प डाउनलोड करे।