राम जपले रे सिया राम जपले भजन लिरिक्स

राम जपले रे सिया राम जपले भजन लिरिक्स
उमा लहरी भजनराम भजन
...इस भजन को शेयर करे...

राम जपले रे सिया राम जपले,
म्हारा बालाजी ने दाय घणो आवे रे,
राम सिया राम जपले,
राम जपले रे सिया राम जपले।।मिश्री सो मीठो लागे स्वाद चखले,

संकट में यो काम घणो आवे रे,
राम सिया राम जपले,
राम जपले रे सिया राम जपले।।थोड़ो नहीं तू बेशुमार जपले,

बिगड़या भी काम बण जावे रे,
राम सिया राम जपले,
राम जपले रे सिया राम जपले।।काल कुण देख्यो ‘लहरी’ आज जपले,

पायो जनम सफल हो जावे रे,
राम सिया राम जपले,
राम जपले रे सिया राम जपले।।राम जपले रे सिया राम जपले,

म्हारा बालाजी ने दाय घणो आवे रे,
राम सिया राम जपले,
राम जपले रे सिया राम जपले।।

Singer : Uma Lahri...इस भजन को शेयर करे...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कृपया प्ले स्टोर से \"भजन डायरी\" एप्प डाउनलोड करे।